Dịch Vụ

Kế Toán Bán Hàng Thực Hiện Theo Mấy Bước?

Quy trình kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Quy trình bán hàng cũng như các nghiệp vụ kế toán bán hàng có liên quan được thực hiện qua các bước sau:

Kế Toán Bán Hàng Thực Hiện Theo Mấy Bước?
Kế toán bán hàng
  • Bước 1: Kế toán bán hàng tiếp nhận đơn đặt hàng/hợp đồng từ nhân viên bán hàng hoặc từ phòng kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Bước 2: Dựa vào cơ sở đơn đặt hàng, kế toán bán hàng kiểm tra lượng tồn kho của hàng hóa tại doanh nghiệp.

+ Trường hợp số lượng hàng tồn kho không đáp ứng được nhu cầu của khách, kế toán có nhiệm vụ thông báo cho bộ phận bán hàng hoặc phòng kinh doanh tư vấn cho khách hàng hủy đơn.

+ Trong trường hợp hàng tồn kho đủ số lượng thì người kế toán bán hàng được phép lập các phiếu về yêu cầu xuất kho, rồi chuyển cho thu kho để bộ phận này có thể xuất hàng.  . Đồng thời, kế toán bán hàng lập hóa đơn, phiếu xuất kho và biên bản giao nhận hàng hóa gửi cho nhân viên bán hàng để giao cho khách hàng.

  • Bước 3: Kế toán bán hàng hạch toán nghiệp vụ bán hàng phát sinh vào sổ tổng hợp và sổ chi tiết có liên quan đến nghiệp vụ bán hàng này.

0/5 (0 Reviews)
Back to top button