Cuộc SốngThủ Thuật

Cách thay đổi cài đặt vùng trên Windows 10

Trên hệ điều hành Windows 10, việc thay đổi cài đặt vùng, có thể giúp người dùng trải nghiệm các nội dung ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào vị trí. Và tùy theo từng vùng khác nhau sẽ có từng hiển thị thời gian, đơn vị tiền tệ khác nhau. Bài viết sau đây hướng dẫn các bạn cách thay đổi cài đặt vùng trên Windows 10 một cách đơn giản.

Cách thay đổi cài đặt vùng trên Windows 10

Ngoài ra, đối với Windows 10, bạn có thể thay đổi vùng theo 1 cách khác nữa..

Thay đổi cài đặt định dạng khu vực và vị trí trên Windows 10

Để điều chỉnh cài đặt khu vực, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Settings trên Windows 10.

2. Nhấp vào Time & Language.

3. Nhấp vào Region.

4. Trong phần Region, sử dụng menu drop-down để đặt vị trí chính xác của bạn.

5. Trong phần Regional format, hãy sử dụng menu drop-down để quyết định xem Windows 10 có nên cấu hình các định dạng ngày giờ dựa trên cài đặt ngôn ngữ và khu vực của bạn hay không.

6. Trong phần Regional format data, nhấp vào tùy chọn Change data formats.

Cách thay đổi cài đặt vùng trên Windows 10

7. Chọn các tùy chọn ngôn ngữ:

  • Calendar.
  • First day of the week.
  • Short date.
  • Long date.
  • Short time.
  • Long time.
  • Currency.

Cách thay đổi cài đặt vùng trên Windows 10

Khi bạn hoàn thành các bước, cài đặt khu vực sẽ phản ánh tùy chọn của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể cần phải đóng và mở lại một số ứng dụng để cài đặt có hiệu lực.

Trên đây là hai cách cơ bản để thay đổi vùng trên Windows, chúc các bạn thành công.

0/5 (0 Reviews)
Back to top button